MĂSURA 112
Instalarea tinerilor fermieri

Scopul măsurii constă în îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor şi cu siguranţa locului de muncă.

                   SESIUNE INCHISA
            Raport Final de Selectie

            Anunt inchidere sesiune
            Anunt Lansare Sesiune 10/2014

                SESIUNE INCHISA

            Raport final de selectie 
            Anunt inchidere Sesiune 6/2014
            Anunt Prelungire Sesiune 6/2014
            Anunt Lansare Sesiune 6/2014
          Raport final de selectie
            Anunt inchidere sesiune 4/2014
            Anunt Prelungire  Sesiune 4/2014
            Anunt Lansare Sesiune 4/2014

            Raport de selectie final Masura 1.1.2. - perioada 03.2013 - 13.12.2013
            Anunt Inchidere Sesiune - Masura 1.1.2.
            Anunt Lansare Sesiune
            Fișa Măsurii 1.1.2.
            GHIDUL SOLICITANTULUI 1.1.2.
            Anexa 1 - Cererea de Finantare
            Anexa 2 - Plan de afaceri
            Anexa 3 - Contract de finantare si anexele specifice masurii
            Anexa 5 - Fisa masurii
            Anexa 6 - Modele declaratii
            Anexa 7 - Zone defavorizate
            Anexa 8 - Catalogul oficial al soiurilor
            Anexa 9 - Regulamentul CE 1444

Dosarul Cererii de Finanţare se completează în 3 (trei) exemplare - original şi 2 copii - şi documentele ataşate (conform Listei Documentelor)
şi se depun la Secretariatul Asociației Poarta Almăjului, din Județul Caraș-Severin, Comuna Iablanița, Sat Petnic, Numărul 1,
împreună cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finanţare.


MĂSURA 1.2.A.
Infiintarea si dezvoltarea fermelor agricole si zootehnice administrate de tineri
-   sesiune inchisa   -


Principalul obiectiv al măsurii constă în îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor şi cu siguranţa locului de muncă.


            Anunt Prelungire Sesiune - Masura 1.2.A
            Anunt Lansare Sesiune
            Fișa Măsurii 1.2.A
            GHIDUL SOLICITANTULUI 1.2.A               
  
            Anexa 1 - Cererea de Finantare
            Anexa 2 - Plan de afaceri
            Anexa 3 - Contract de finantare si anexele specifice masurii
            Anexa 5 - Fisa masurii
            Anexa 6 - Modele declaratii
            Anexa 7 - Zone defavorizate
            Anexa 8 - Catalogul oficial al soiurilor
            Anexa 9 - Regulamentul CE 1444


Pentru proiectele care prevăd construcții sau montaj este necesară depunerea atât a
Proiectului Tehnic, cât și a Studiului de Fezabilitate.