MĂSURA 3.1.2.
Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-întreprinderi


Scopul măsurii constă în dezvoltarea durabilă a teritoriului Poarta Almăjului şi a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale

            Sesiune inchisa

            Raport final de selectie
            Anunt Inchidere Sesiune
            Anunt Prelungire Sesiune
            Anunt Prelungire Sesiune           
            Anunt Lansare Sesiune 5/2014

            Raport de selectie final Masura 312

            Anunt Inchidere Sesiunea 2/2014
            Anunt Lansare Sesiunea 2/2014
            Anunt Inchidere Sesiune - Masura 3.1.2.
            Anunt Prelungire Sesiune - Masura 3.1.2.
            Anunt Lansare Sesiune
            Fișa Măsurii 3.1.2.
            GHIDUL SOLICITANTULUI 3.1.2.

            Anexa 1 - Cererea de Finantare
            Anexa 2.1 - Studiul de Fezabilitate
            Anexa 2.2 - Studiu de fezabilitate (anexa B)
            Anexa 2.3 - Studiu de fezabilitate (anexa C)
            Anexa 3.1 - Memoriu justificativ
            Anexa 3.2 - Memoriu justificativ (anexa B)
            Anexa 3.3 - Memoriu justificativ (anexa C)
            Anexa 4.1 - Declaratii privind microintreprinderile
            Anexa 4.2 - Declaratii privind firme in dificultate
            Anexa 4.3 - Declaratii privind respectarea regulii de cumul
            Anexa 4.4 - Angajament autorizare PF
            Anexa 5 - Contract de finantare si anexele specifice
            Anexa 6 - Formulare de plata
            Anexa 7 - Fisa măsurii
            Anexa 8 - Lista actelor normative utile
            Anexa 9 - Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN
            Anexa 9A - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
            Anexa 9B - Lista codurilor CAEN de productie de bunuri
            Anexa 10 - Categorii de beneficiari eligibili
            Ordinul MADR 567/02.09.2008 privind Schema de ajutor de minimis
            Model pentru adresa de instiintare
            Pasii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural


Dosarul Cererii de Finanţare se completează în 3 (trei) exemplare - original şi 2 copii - şi documentele ataşate (conform Listei Documentelor) şi se depun la Secretariatul Asociației Poarta Almăjului, din Județul Caraș-Severin, Comuna Iablanița, Sat Petnic, Numărul 1, împreună cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finanţare.


MĂSURA 3.1.A.
Infiintarea de microintreprinderi eco-eficiente
-   sesiune inchisa   -


Principalul obiectiv al măsurii constă în dezvoltarea durabilă a teritoriului Poarta Almăjului şi a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale


            Anunt Prelungire Sesiune - Masura 3.1.A.
          Erata - Masura 3.1.A.
            Anunt Lansare Sesiune
            Fișa Măsurii 3.1.A
            GHIDUL SOLICITANTULUI 3.1.A
            Anexa 1 - Cererea de Finantare
            Anexa 2.1 - Studiul de Fezabilitate
            Anexa 2.2 - Studiu de fezabilitate (anexa B)
            Anexa 2.3 - Studiu de fezabilitate (anexa C)
            Anexa 3.1 - Memoriu justificativ
            Anexa 3.2 - Memoriu justificativ (anexa B)
            Anexa 3.3 - Memoriu justificativ (anexa C)
            Anexa 4.1 - Declaratii privind microintreprinderile
            Anexa 4.2 - Declaratii privind firme in dificultate
            Anexa 4.3 - Declaratii privind respectarea regulii de cumul
            Anexa 4.4 - Angajament autorizare PF
            Anexa 5 - Contract de finantare si anexele specifice
            Anexa 6 - Formulare de plata
            Anexa 7 - Fisa măsurii
            Anexa 8 - Lista actelor normative utile
            Anexa 9 - Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN
            Anexa 9A - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
            Anexa 9B - Lista codurilor CAEN de productie de bunuri
            Anexa 10 - Categorii de beneficiari eligibili
            Ordinul MADR 567/02.09.2008 privind Schema de ajutor de minimis
            Model pentru adresa de instiintare
            Pasii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului RuralPentru proiectele care prevăd construcții sau montaj este necesară depunerea atât a
Proiectului Tehnic, cât și a Studiului de Fezabilitate.