MĂSURA 3.2.A.
Consolidarea si renovarea institutiilor sociale de bază aflate în stare de degradare


Principalul obiectiv al măsurii constă în reabilitarea unui număr de minim 10 institutii sociale, amplasate la nivelul regiunii ”Poarta Almăjului”, aflate în stare avansată de degradare.

                SESIUNE INCHISA

            Raport final de selectie
            Anunt Inchidere Sesiune
            Anunt Prelungire Sesiunea 4/2014
            Anunt Lansare Sesiunea 4/2014

            Raport de selectie final Masura 3.2.A 
         Sesiune inchisa
            Anunt Inchidere Sesiune - Masura 3.2.A.
            Anunt Lansare Sesiune
            Fișa Măsurii 3.2.A
            Ghidul Solicitantului Măsura 3.2.A          Sesiune inchisa

            Anunt Inchidere Sesiune - Masura 3.2.A.
            Anunt Lansare Sesiune
            Fișa Măsurii 3.2.A
            Ghidul Solicitantului Măsura 3.2.A            Sesiune inchisa

            Anunt Prelungire Sesiune 
            Anunt Lansare Sesiune
            Fișa Măsurii 3.2.A
            Ghidul Solicitantului Măsura 3.2.A
            


            Anexa 1 - Cererea de Finantare
            Anexa 2 - Studiul de Fezabilitate - Documentatie avizare
            Anexa 3 - Memoriul Justificativ
            Anexa 4.1. - Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu
            Anexa 4.2. - Determinarea procentului
            Anexa 5 - Contractul de finantare si Anexele specifice
            Anexa 6 - Formularele de plată
            Anexa 8 - Arii protejate la nivel national si local
            Anexa 9 - Comune cu incidentă ridicată de secetă
            Anexa 10 - Statiuni balneo-climaterice
            Anexa 11 - Comune si gradul de sărăcie aferent
            Anexa 12 - Zonele vulnerabile la nitrati
            Anexa 13 - Acte normative utile
            Anexa 14 - Fisa Măsurii 3.2.2
            Anexa 15 - Declaratii
            Anexa 16 - Elementele caracteristice ale tipologiilor arhitecturii
            Anexa 17 - Model Acord de Parteneriat
            Formular C.1.5. - Notă explicativă pentru modificarea contractului
            Model pentru Adresa de înstiintare
            Pasii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural
            Protocolul Ordinului Arhitectilor din România
           


Dosarul Cererii de Finanţare se completează în 3 (trei) exemplare - original şi 2 copii - şi documentele ataşate (conform Listei Documentelor)
şi se depun la Secretariatul Asociației Poarta Almăjului, din Județul Caraș-Severin, Comuna Iablanița, Sat Petnic, Numărul 1,
împreună cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finanţare.Pentru proiectele care prevăd construcții sau montaj este necesară depunerea atât a
Proiectului Tehnic, cât și a Studiului de Fezabilitate.