MĂSURA 3.2.B.
Consolidarea si renovarea obiectivelor turistice, arheologice si istorice


Principalul obiectiv al măsurii constă în reabilitarea unui numar de 10 situri de importanta istorica, turistica, arheologica si comunitara, amplasate la nivelul regiunii "Poarta Almajului".

                    SESIUNE INCHISA
            Raport Final de Selectie

            Anunt Inchidere Sesiune
            Anunt Prelungire Sesiune 8/2014
            Anunt Lansare Sesiune 8/2014

                    SESIUNE INCHISA
            Raport final de Selectie
            Anunt Inchidere Sesiune
            Anunt Prelungire Sesiunea 4/2014
            Anunt Lansare Sesiunea 4/2014

            Raport de selectie final Masura 3.2.B.
            Raport de selectie final Masura 3.2.B. - perioada 03.2013 - 13.12.2013
            Sesiune inchisa
            Anunt Inchidere Sesiune - Masura 3.2.B.
            Anunt Lansare Sesiune
            Fișa Măsurii 3.2.B
            Ghidul Solicitantului Măsura 3.2.B            Sesiune inchisa

            Anunt Inchidere Sesiune - Masura 3.2.B.
            Anunt Lansare Sesiune
            Fișa Măsurii 3.2.B
            Ghidul Solicitantului Măsura 3.2.B            Sesiune inchisa

            Anunt Lansare Sesiune
            Fișa Măsurii 3.2.B
            Ghidul Solicitantului Măsura 3.2.B
             


              Anexa 1 - Cererea de Finantare
            Anexa 2 - Studiul de Fezabilitate - Documentatie avizare
            Anexa 3 - Memoriul Justificativ
            Anexa 4.1. - Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu
            Anexa 4.2. - Determinarea procentului
            Anexa 5 - Contractul de finantare si Anexele specifice
            Anexa 6 - Formularele de plată
            Anexa 8 - Arii protejate la nivel national si local
            Anexa 9 - Comune cu incidentă ridicată de secetă
            Anexa 10 - Statiuni balneo-climaterice
            Anexa 11 - Comune si gradul de sărăcie aferent
            Anexa 12 - Zonele vulnerabile la nitrati
            Anexa 13 - Acte normative utile
            Anexa 14 - Fisa Măsurii 3.2.2
            Anexa 15 - Declaratii
            Anexa 16 - Elementele caracteristice ale tipologiilor arhitecturii
            Anexa 17 - Model Acord de Parteneriat
            Formular C.1.5. - Notă explicativă pentru modificarea contractului
            Model pentru Adresa de înstiintare
            Pasii de accesare a Fondului de Garantare a Creditului Rural
            Protocolul Ordinului Arhitectilor din România
            Act aditional la Protocolul Ordinului Arhitectilor din RomâniaDosarul Cererii de Finanţare se completează în 3 (trei) exemplare - original şi 2 copii - 
şi documentele ataşate (conform Listei Documentelor) şi se depun la
Secretariatul Asociației Poarta Almăjului, din Județul Caraș-Severin,
Comuna Iablanița, Sat Petnic, Numărul 1,
împreună cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finanţare.Pentru proiectele care prevăd construcții sau montaj este necesară depunerea atât a
Proiectului Tehnic, cât și a Studiului de Fezabilitate.