APROBAT,
   MANAGER GENERAL
Ec. TERTELEACA VICTOR

Curs valutar = 4,5240 lei

 

PROGRAMUL ACHIZITIILOR PENTRU PROIECTUL “SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCTIONARE SI ANIMARE”
Contract de Finantare Subsecvent (2016-2019)

Capitolul II – Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara, expertiza legata de implementarea SDL si audit

Nr. Crt.

Obiectul achizitiei

Cod CPV

Valoarea estimata fara TVA
(Lei si Euro)

 

Sursa de  finantare

Procedura aplicata

Data estimata pentru inceperea procedurii

 

Data estimata pentru finalizarea procedurii

1.

Servicii de
Contabilitate

79211000-6

34.200 lei/
7.560 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

2.

Servicii de auditare financiara

79212100-4

15.000 lei/
3.316 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Iulie
2017

Iulie
2017

3.

Servicii de
consultanta tehnica

79411000-8

81.432 lei/
18.000 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Iulie
2017

Iulie
2017

 

TOTAL Capitolul II

 

130.632 lei/
28.876 euro

 

 

 

 

 

Capitolul III – Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru functionarea GAL

 

4.

Autoturism

34110000-1

70.810,10 lei/
15.652 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

5.

Mobilier
birou

39130000-2

4.798 lei/
1.061 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

6.

Produse
curatenie

39831240-0

3.916,76 lei/
866 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

7.

Echipamente IT si accesorii de birou

30190000-7
48000000-8
30200000-1

13.455,85 lei
2.974 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

 

8.

Birotica si papetarie

30197642-8
30192700-8 30125120-8 30197210-1
30234300-1
30234400-2
30199500-5

26.741,24 lei/
5.911 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie  
2017

9.

Aer
conditionat

39717200-3

2.049,99 lei/
453 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

10.

Servicii de
catering

55523000-2

5.244 lei/
1.159 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

 

TOTAL Capitolul III

 

127.015,94 lei/
28.076 euro

 

 

 

 

 

Capitolul V – Cheltuieli pentru animare

11.

Servicii de tiparire, multiplicare si livrare de pliante, brosuri si materiale promotionale

79823000-9
79800000-2

23.255 lei/
5.140 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

12.

Gazduire, actualizare web-site

72413000-8

7.200 lei/
1.592 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

13.

Servicii de publicitate

79341000-6

3.744 lei/
828 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

 

TOTAL Capitolul V

 

34.199 lei/
7.560 euro

 

 

 

 

 

 

Intocmit – responsabil financiar,
Maria-Eleonora VELTANESCU

Document

 

 

  APROBAT,
   MANAGER GENERAL
Ec. TERTELEACA VICTOR
Curs valutar = 4,5240 lei

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PENTRU PROIECTUL
“SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCTIONARE SI ANIMARE”
ANUL 2017

Capitolul II – Cheltuieli pentru servicii de consultanta tehnica si financiara, expertiza legata de implementarea SDL si audit

Nr. Crt.

Obiectul
achizitiei

Cod
CPV

Valoarea estimata fara TVA
(Lei si Euro)

 

Sursa de
finantare

Procedura aplicata

Data estimata pentru inceperea procedurii

 

Data estimata pentru finalizarea procedurii

Luna estimata pentru inceperea procedurii

1.

Servicii de
Contabilitate

79211000-6

34.200 lei/
7.560 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

Ianuarie 2017

2.

Servicii de auditare financiara

79212100-4

15.000 lei/
3.316 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Iulie
2017

Iulie
2017

Iulie
2017

3.

Servicii de
consultanta tehnica

79411000-8

81.432 lei/
18.000 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Iulie
2017

Iulie
2017

Iulie
2017

 

TOTAL
Capitolul II

 

130.632 lei/
28.876 euro

 

 

 

 

 

 

Capitolul III – Cheltuieli logistice, administrative si de deplasare pentru functionarea GAL

 

4.

Autoturism

34110000-1

70.810,10 lei/
15.652 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

Ianuarie 2017

5.

Mobilier
birou

39130000-2

4.798 lei/
1.061 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

Ianuarie 2017

6.

Produse
curatenie

39831240-0

3.916,76 lei/
866 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

Ianuarie 2017

7.

Echipamente IT si accesorii de birou

30190000-7
48000000-8
30200000-1

13.455,85 lei
2.974 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

Ianuarie 2017

 

8.

Birotica si papetarie

30197642-8
30192700-8 30125120-8 30197210-1
30234300-1
30234400-2
30199500-5

26.741,24 lei/
5.911 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie  
2017

Ianuarie 2017

9.

Aer
conditionat

39717200-3

2.049,99 lei/
453 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

Ianuarie 2017

10.

Servicii de
catering

55523000-2

5.244 lei/
1.159 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

Ianuarie 2017

 

TOTAL
Capitolul III

 

127.015,94 lei/
28.076 euro

 

 

 

 

 

 

Capitolul V – Cheltuieli pentru animare

11.

Servicii de tiparire, multiplicare si livrare de pliante, brosuri si materiale promotionale

79823000-9
79800000-2

23.255 lei/
5.140 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

 

Ianuarie 2017

12.

Gazduire, actualizare web-site

72413000-8

7.200 lei/
1.592 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

 

Ianuarie 2017

13.

Servicii de publicitate

79341000-6

3.744 lei/
828 euro

Submasura
19.4

Achizitie directa

Ianuarie
2017

Martie
2017

Ianuarie 2017

 

 

TOTAL
Capitolul V

 

34.199 lei/
7.560 euro

 

 

 

 

 

 

Intocmit – responsabil financiar,
Maria-Eleonora VELTANESCU

Document