Obiectivul general al Axei IV – LEADER îl constituie demararea şi funcţionarea inițiativelor de interes local, utilizând abordarea “de jos în sus” prin implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor teritorii.

        Abordarea LEADER “de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali de a determina nevoile zonei din care provin şi de a contribui la dezvoltarea teritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţional, cultural, etc., prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local.

        Dezvoltarea teritoriilor rurale prin Axa IV – LEADER va fi programată şi coordonată de actori locali ce vor reprezenta factorul decizional şi, de asemenea, vor purta responsabilitatea evoluţiei în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acţiona.

        Acţiunile finanţate prin abordarea LEADER presupun acţiuni integrate, coerente, ce conduc la diversificarea şi dezvoltarea economiei rurale în folosul comunităţilor.
        
        Tot prin Axa IV – LEADER, se va finanţa şi construcţia instituţională în vederea elaborării şi implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale.

        Obiectivele Axei LEADER vor fi implementate „pas cu pas”, orientându-se la început pe activităţi de instruire a actorilor locali şi de sprijinire a teritoriilor în vederea realizării strategiilor de dezvoltare.

        Conform abordării LEADER, Grupurile de Acţiune Locală sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public – private, constituite din reprezentanţi ai sectorului public, privat şi civil, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen, care vor trebui să îndeplinească o serie de cerinţe privind componenţa, teritoriul acoperit şi care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului.

        Acţiunile care vor fi întreprinse în cadrul Axei IV - LEADER sunt sintetizate în cadrul a 3 măsuri, respectiv :
•    Măsura 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală;
•    Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare;
•    Măsura 431 – Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului.