Asociația POARTA ALMĂJULUI este un Grup de Acțiune Locală constituit la nivelul Județelor Caraș - Severin și Gorj, ce și-a propus să coopteze la nivelul unui parteneriat 13 unități administrativ-teritoriale învecinate şi cei mai semnificativi actori aparţinând sectorului economic şi industrial local şi, respectiv, societăţii civile, în vederea constituirii unui Grup de Acţiune Locală, care prin intermediul unui Plan de Dezvoltare Locală, să implementeze în parteneriat o serie de măsuri de natură să conducă la animarea şi dezvoltarea zonei denumită generic Poarta Almăjului.

        Asociația Poarta Almăjului este constituită sub forma unei asociaţii non-guvernamentală, apolitică, de drept privat, fără scop patrimonial, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului Numărul 26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, având ca scop declarat implementarea Planului de Dezvoltare Locală (Strategiei de Dezvoltare Locală), selectat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru PNDR, în forma aprobată prin Raportul de Selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală publicat în urma Apelului de Selecţie Numărul 62143/02.08.2010.

        Îndeplinirea misiunii Asociației Poarta Almăjului se va realiza, în primă fază, prin implementarea Planului de Dezvoltare Locală, iar ulterior, odată cu dobândirea competenţelor necesare, prin implementarea unor programe şi proiecte integrate de dezvoltare economică şi socială de interes local şi regional.

        De asemenea, potenţialul GAL îşi propune să contribuie la identificarea şi implementarea soluţiilor funcţionale ce urmăresc sporirea atractivităţii economice a zonei, crearea de noi locuri de muncă, promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă, stoparea exodului populaţiei din regiunea aflată sub incidenţă, asigurarea unui standard de viaţă superior comunităţii locale şi facilitarea accesului la educaţie şi cultură.