Parteneriatul constituit în vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Actiune Locala Asociația Poarta Almăjului este alcătuit din 59 de parteneri, dintre care:

 · 12 parteneri publici (10 comune din Județul Caraș-Severin: Iablanița, Mehadia, Cornea, Lăpușnicel, Prigor, Topleț, Domașnea, Cornereva, Luncavița, Mehadica, 1 comună din județul Gorj: Padeș și 1 oraș din Județul Caraș-Severin: Băile Herculane), reprezentând 20,34% din totalul partenerilor;

· 40 de parteneri privați (26 societăți comerciale cu răspundere limitată, 8 persoane fizice autorizate, 5 întreprinderi individuale și 1 întreprindere familială), reprezentând 67,80% din totalul partenerilor;

· 7 parteneri reprezentând societatea civilă – ONG (dintre care 4 forme asociative în domeniul zootehnic), reprezentând 11,86% din totalul partenerilor. La nivelul microregiunii există două UAT reprezentative, prin prisma particularităților pe care le prezintă, respectiv UAT Orașul Băile Herculane și UAT Comuna Iablanița. La nivelul parteneriatului nu au fost cooptate entități provenite din afara spațiului eligibil LEADER și nici persoane fizice relevante din teritoriul acoperit de parteneriat. O pondere semnificativă dintre parteneri, incluzând toate cele 12 autorități publice au făcut parte în perioada anterioară de programare din GAL Asociația Poarta Almăjului, contribuind în mod direct și activ la implementarea măsurilor incluse în cadrul SDL, la animarea teritoriului și la facilitarea atragerii de investiții la nivelul localităților aflate în discuție.

Din punct de vedere al entităților provenite din mediul urban, acestea reprezintă 20,33% din totalul partenerilor (12 entități din 59, dintre care 1 unitate administrativ-teritorială, 1 entitate reprezentând interesele societății civile și 10 agenți economici reprezentativi prin prisma categoriilor de servicii pe care le oferă locuitorilor microregiunii). În ceea ce privește ponderea partenerilor provenind din mediul privat și a celor reprezentând societatea civilă în totalul membrilor parteneriatului, aceasta este de 79,66%, fiind subliniat odată în plus rolul mediului economic pentru dezvoltarea microregiunii, precum și eficiența activităților de animare întreprinse de reprezentanții Asociației Poarta Almăjului în teritoriu, împreună cu reprezentanții Unităților administrativ-teritoriale membre ale parteneriatului.