Adunarea Generală a Asociaţilor este organul de conducere, alcătuit din cei 59 de  membri fondatori (care au și statut de parteneri) şi se convoacă în şedinţe ordinare bianuale sau în şedinţe extraordinare de câte ori este nevoie, la cererea Preşedintelui Asociației sau a 1/3 din membrii Asociației.
 Adunarea Generală a Asociaților este prezidată de către Domnul Victor TERTELEACĂ, care îndeplinește funcția de Președinte al Asociației.
Colegiul Director este organul executiv de conducere al Grupului de Acţiune Locală, care pune în practică hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor şi asigură desfăşurarea în condiţii de eficienţă a activităţii Asociaţiei, realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii şi competenţe:
 Componența Colegiului Director este următoarea:

  • Domnul Victor TERTELEACĂ – Președinte
  • Domnul Cristian MICLAU – Vice-Presedinte
  • Domnul Iosif PUSCHITA – Vice-Presedinte