Structura de personal a Asociației Poarta Almăjului este formată din personal remunerat și personal neremunerat, între membrii acesteia stabilindu-se relațiile organizatorice consemnate în organigrama Asociației.